PAMIĘTNIK BYŁEGO KOMUNISTYMyśli, uczucia, rzeczywistośćLudwik Kowalski


Poświęcam mojej żonie Lindzie i naszym krewnym.
Oby nigdy nie zaznali życia pod dyktaturą proletariatu.KLIKNIJ TUTAJ